سی و پنجمین سالگرد تاسیس آزمایشگاه دکتر ریاضی (تاسیس۱۳۶۶)