جوابدهي غير حضوري

امكان دريافت جواب آزمايش بصورت غير حضوري بنا به درخواست بيماران محترم ميسر مي باشد كه به يكي از روشهاي زير صورت مي گيرد:

سايت اينترنتي
جهت دريافت جواب از طريق سايت اينترنتي،  با مراجعه به سامانه جوابدهي آنلاين و از طريق بخش جوابدهي مراجعين، مي توانيد جواب آزمايش خود را بصورت اينترنتي دريافت نماييد.
اطلاعات لازم از قبيل شماره پذيرش و اشتراك، بر روي قبض پذيرش شما درج گرديده است.

واتساپ
جهت دريافت جواب آزمايش از طريق واتساپ، شماره پذيرش، نام و نام خانوادگي خود را به شماره تماس ذيل ارسال نماييد تا در اسرع وقت جواب آزمايش شما برايتان ارسال گردد.
شماره ارتباط از طریق واتساپ: 09109390382

ارسال نسخه چاپي از طريق پيك
در صورت تمايل، امكان ارسال نسخه چاپي جواب آزمايش از طريق پيك (در محدوده شهر تهران) فراهم مي باشد.