نوروز باستانی هزارو چهارصد بر شما هموطنان عزیز مبارک باد …

نوروز باستانی هزارو چهارصد بر شما هموطنان عزیز مبارک باد… با آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادی برای تک تک عزیزان و سلامتی کامل و شادی برای تمام بیماران بیمارستانها و قدرت و شادی و سلامتی #کادر_درمان عزیزمان . و آرزوی صبرو ارامش برای تمام افرادی که عزیزانشون رو از دست دادند امیدواریم امسال شادی به خانه ها برگرده و همه ملت شاد باشند.

آزمایشگاه دکتر ریاضی