آزمایشگاه دکتر ریاضی / نمونه گیری در منزل / تست کرونا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر ریاضی (تاسیس۱۳۶۶)
تهران ، صادقیه ، بلوار آیت الله کاشانی ، نبش گلستان شمالی ، ساختمان پزشکان شماره ۱
۴۴۰۷۷۶۱۰
۴۴۰۷۹۱۵۷
۰۹۱۲۰۱۵۵۸۱۹
خونگیری در منزل ، نمونه گیری در منزل ، تست کرونا در منزل و یا محل کار ، جوابدهی آنلاین