روز علوم آزمایشگاهی ، آزمایشگاه دکتر ریاضی ، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

قدردانی از زحمات پرسنل خوب و تک و بی نظیر آزمایشگاه دکتر ریاضی️سورپرایز روز علوم آزمایشگاهی. سی فروردین هزاروچهارصد
۳۰ فروردین سالروز بزرگداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی بر همه قهرمانای خط مقدم جبهه این روزای سخت مبارک باشه .
خونگیری در منزل و جوابدهی اینترنتی برای تمامی آزمایش های شما
هماهنگی
09120155819
تستهای مربوط به کرونا انجام میشود، نمونه گیری در منزل، محل کار، و یا حضوری در آزمایشگاه
.
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر ریاضی (تاسیس۱۳۶۶)
مدیر و مسئول فنی: دکتر علی شهرستانی
همواره در کنارتان هستیم
ساعات کار: ۷صبح تا ۷شب