آخرین خبر درمورد نحوه تزریق واکسن / ثبت نام واکسن /سخنگوی ستاد ملی کرونا

اطلاع رسانی نوبت واکسن کرونا با ارسال پیامک

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون کد ملی اختصاصی در سامانه هایمان موجود است. مابه التفاوت کد ملی ها که حدود هشت میلیون است را قرار شد ثبت احوال در اختیار ما قرار دهد و این باعث می شود ما کد ملی و شماره تلفن همه افراد را داشته باشیم.
بر همین اساس هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام واکسن وجود ندارد.
پیامک ها فاز به فاز ارسال می شود. ما بر اساس موجودی واکسن مان برای افراد پیامک می فرستیم و یک هفته قبل هم ثبت نام هر گروهی را انجام می دهیم.
احتمال زیاد از حدود ۲۰ اردیبهشت ثبت نام و فراخوان افراد ۷۰ تا ۷۵ را به آنها اطلاع می دهیم و اعلام می کنیم که در این زمان مراجعه کنید.
پیامک های ما بسیار دقیق می رود و میگوید شما در فاز دو واکسیناسیون قرار گرفتید و به زودی موارد به شما اطلاع رسانی میشود.

واکسن
تزریق واکسن
تزریق واکسن کرونا
ثبت نام واکسن
واکسن کرونا