مشاهده سلول های خونی زیر میکروسکوپ / آزمایشگاه دکتر ریاضی

خون از دو بخش مایع و جامد تشکیل شده است . قسمت مایع خون را پلاسما می گویند که شامل آب ،مواد معدنی ،پادتن ها، اکسیژن دی اکسید کربن، و بسیاری از مواد اساسی مورد نیاز بدن میباشد . قسمت جامد خون شامل گلبول های قرمز ،گلبول های سفید و پلاکت ها می باشد.
سلول‌های خونی که در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند بطور کلی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام وظیفه خاصی بر عهده دارند :
گلبول‌های قرمز Red blood cells
گلبول قرمز خون یا «اریتروسیت‌» (Erythrocyte) یکی از سلول‌های خونی و دارای هموگلوبین است. این سلول‌ها، در مهره‌داران وظیفه انتقال اکسیژن و دریافت دی اکسید کربن را در میان بافت‌های مختلف بر عهده دارد.
گلبول‌های سفید White blood cells
گلبول سفید به عنوان جزیی از سیستم ایمنی بدن در مبارزه با پاتوژن‌ها و سایر عوامل بیگانه وارد عمل می‌شوند.
پلاکت‌ها Platelets
پلاکت مهم‌ترین وظیفه‌ آن‌ها کمک به فرایندهای لخته سازی و انعقاد خون است.
لنفوسیت که در این ویدیو دیدیم چیست ؟
.
گلبول‌های سفید خون که به لکوسیت‌ها (leukocytes) معروف هستند، بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند. نقش اصلی آن‌‌ها دفاع از بدن در برابر انواع عوامل عفونی و پاتوژن‌ها است
انواع مختلفی دارند که از جمله این گلبول‌های سفید می‌توان به «نوتروفیل‌‌ها» (neutrophils)، «لنفوسیت‌‌ها» (lymphocytes)، «ائوزینوفیل‌‌ها» (eosinophils)، «مونوسیت‌‌ها» (monocytes) و «بازوفیل‌‌ها» (basophils) اشاره کرد.
.
۲ نوع اصلی لنفوسیت ها عبارتند از: لنفوسیت‌های B (سلول‌های B)لنفوسیت T (سلول‌های T)
خونگیری در منزل و جوابدهی اینترنتی برای تمامی آزمایش های شما
هماهنگی
09120155819
تست کرونا انجام میشود، نمونه گیری در منزل، محل کار، و یا حضوری در آزمایشگاه