نوشته‌ها

تولید انبوه واکسن ایرانی به زودی برای واکسیناسیون عمومی

آخرین خبر درمورد نحوه تزریق واکسن / ثبت نام واکسن /سخنگوی ستاد ملی کرونا

مشاهده سلول های خونی زیر میکروسکوپ / آزمایشگاه دکتر ریاضی

نمونه گیری در منزل ، نمونه گیری در ماشین ، یا حیاط آزمایشگاه دکتر ریاضی

فشار خون چیست ؟ اعداد فشار خون چیست؟ حمله قلبی/ سکته / آزمایشگاه دکتر ریاضی

آزمایشگاه دکتر ریاضی / پذیرش غیرحضوری ، نمونه گیری در منزل ، جوابدهی اینترنتی